Φωτογραφίες παρουσιάσεων

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

 

Τις χρονιές 2019 -2020, 2020 -2021, 2021 -2022: Δεν έγιναν ανοιχτά μαθήματα λόγω της πανδημίας του covid -19 

Για τη χρονιά 2018 -2019: Κύκλος Εφαρμογές: εδώ

Για τη χρονιά 2017 – 2018: Κύκλος Εισαγωγή: εδώ

Για τη χρονιά 2017 – 2018: Κύκλος Εφαρμογές: εδώ

Για τη χρονιά 2016- 2017: Κύκλος Γνωριμίας Β’: εδώ

Για τη χρονιά 2016- 2017: Κύκλος Εισαγωγή: εδώ

Για τη χρονιά 2016 -2017: Κύκλος Εφαρμογές: εδώ

Για τη χρονιά 2015 -2016: Κύκλος Γνωριμίας: εδώ

Για τη χρονιά 2015 – 2016: Κύκλος Εισαγωγή: εδώ

Για τη χρονιά 2015- 2016: Κύκλος Εφαρμογές: εδώ

Για τη χρονιά 2014 – 2015: Κύκλος Γνωριμίας εδώ

Για τη χρονιά 2014 – 2015: Κύκλος Εισαγωγής εδώ

Για τη χρονιά 2014 – 2015: Κύκλος Εφαρμογής εδώ

Για τη χρονιά 2013 – 2014: Κύκλος Εφαρμογής εδώ

Για τη χρονιά 2012 – 2013: Κύκλος Εισαγωγής  εδώ

Για τη χρονιά 2012 – 2013: Κύκλος Εφαρμογής  εδώ

Για τη χρονιά 2011 – 2012: Κύκλος Εισαγωγής  εδώ .

Για τη χρονιά 2011 – 2012: Κύκλος Εφαρμογής  εδώ 

Για τη χρονιά 2010 – 2011: Κύκλος Γνωριμίας εδώ

Για τη χρονιά 2010 – 2011: Κύκλος Εισαγωγής εδώ

Leave A Comment