2017 -2018 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αβέρτο Θεατρικό Εργαστήρι

Κύκλος: Εισαγωγή στη Θεατρική Πράξη

2017 – 2018

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Οικονόμου