2014 – 2015 Γνωριμία με τη θεατρική Πράξη

2014 – 2015

ΚΥΚΛΟΣ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

“Καθημερινές Ιστορίες”

Αποσπάσματα από θεατρικά έργα.

Φωτογραφίες: Σιδέρης Νανούδης