2011 – 2012 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αβέρτο Θεατρικό Εργαστήρι

Κύκλος: Εφαρμογή Θεατρικής Πράξης

2011 – 2012

Εκπαιδευτική παρουσίαση: “Αγγέλα” του Γιώργου Σεβαστίκογλου

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουτράκης