2010 – 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Αβέρτο Θεατρικό Εργαστήρι

Κύκλος Εισαγωγή στη Θεατρική Πράξη

“Μικρές Θεατρικές Δράσεις”

-Αποσπάσματα από θεατρικά έργα

2010 – 2011

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουτράκης