Σεμινάρια

Στο χώρο μας γίνονται ειδικά σεμινάρια –workshops από καλλιτέχνες, συνεργάτες ή μη, του “Αβέρτο Θέατρο”.

Στα εκπαιδευόμενα -μέλη  του Εργαστηρίου του “Αβέρτο Θέατρο” παρέχεται μείωση στην οικονομική συμμετοχή 10% για τα βραχυχρόνια σεμινάρια και 20% για τα μεγαλύτερης διάρκειας.


[catlist id=10 date=yes template=page_portfolio]