2015 -2016 Γνωριμία με τη θεατρική πράξη

Αβέρτο Θεατρικό Εργαστήρι
Γνωριμία με τη θεατρική πράξη”
Κύκλος 2015 – 2016
Φωτογραφίες από το μέλος του Εργαστηρίου: Άννα Τσιχισέλη