Εργαστήρι

Στο Αβέρτο Εργαστήρι Θεάτρου”

Λειτουργούν τα εξής  τμήματα:

-ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (2 χρόνια)

-ΚΥΚΛΟΣ “ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ” (8 μήνες)

-ΟΜΑΔΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  (Απόφοιτοι του εργαστηρίου)