φωτο από το πρ. Στρατόπεδο Κόδρα

4 Νοεμβρίου  – 4 Δεκεμβρίου 2011

“Κοιτώνες” πρ. Στρατοπέδου Κόδρα

“Τα εργαζόμενα κορίτσια… δε γερνούν ποτέ!”

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουτράκης