Το Αβέρτο Θεατρικό Εργαστήρι & η οικονομική κρίση

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, προσπαθήσαμε και καταφέραμε να συμπιέσουμε το κόστος λειτουργίας του “Αβέρτο Θεατρικού Εργαστηρίου”, με αποτέλεσμα να μειώσουμε την οικονομική συμμετοχή των εκπαιδευομένων κατά 15 έως 20% σε σχέση με τις... Read More