2015 – 2016 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αβέρτο Θεατρικό Εργαστήρι

Κύκλος Εφαρμογή Θεατρικής Πράξης

Ροζέ Βιτράκ: “Βίκτορ ή  “Τα παιδιά στην εξουσία”

2015 – 2016

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σιδέρης Νανούδης