2015 – 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Αβέρτο Θεατρικό Εργαστήρι

Κύκλος Εισαγωγή στη Θεατρική Πράξη

2015 – 2016

Φωτογραφίες: Σιδέρης Νανούδης