ΦΩΤΟ Εντατικού Κύκλου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

(α’ χρονιά “Εντατικού κύκλου”)

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΑΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

(Β΄χρονιά “Εντατικού κύκλου”)

     2011 – 2012  (Φωτό εδώ)

     2012 – 2013 (Φωτό εδώ)
 
     2013 -2014 (Φωτό εδώ)

     2014 – 2015 (Φωτό εδώ)

     2015 – 2016 (Φωτό εδώ)

     2017 – 2018 (Φωτό εδώ)

     2018 – 2019 (Φωτό εδώ)

     2019 -2020 (Εγιναν διαδικτυακά μαθήματα λόγω Covid -19)

     2020 – 2021 (Δεν λειτούργησε λόγω Covid – 19)

     2021 – 2022  (Δεν λειτούργησε λόγω Covid – 19)