Ομάδες Θεάτρου

Απώτερος σκοπός του “Αβέρτο θέατρο”  είναι να δημιουργηθούν μέσα από τις δράσεις του, αυτόνομες ομάδες, με δικό τους όνομα τρόπο συγκρότησης, λειτουργία και καλλιτεχνικές αναζητήσεις

Παράδειγμα η θεατρική ομάδα “ριSκο” που ιδρύθηκε το 20ο9 και συνεχίζει τη δράση της ως σήμερα, συνεργαζόμενη με το “Αβέρτο” θέατρο.

Το ίδιο το “Αβέρτο Θέατρο” έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να συγκροτήσει την ομώνυμη Θεατρική  Ομάδα κάθε φορά που αισθάνεται την καλλιτεχνική ανάγκη να εκφραστεί, μέσα από συγκεκριμένα θεατρικά, ή μη κείμενα.

Απαρτίζεται κυρίως -αλλά όχι αποκλειστικά- από τους συνεργάτες του “Αβέρτο Θέατρο” και από απόφοιτους -μέλη του Εργαστηρίου του.

Δεν είναι ένας σταθερός, στη σύνθεσή του, «θίασος», ούτε έχει την οποιαδήποτε «υποχρέωση» να παρουσιάζει τη δουλειά του σε τακτά χρονικά διαστήματα, αν δεν έχει κάτι σημαντικό να προτείνει.