Ομάδες

Ομάδες Θεάτρου που εμφανίζονται στους κόλπους του «Αβέρτο», με δικό τους όνομα τρόπο συγκρότησης, λειτουργία και καλλιτεχνικές αναζητήσεις.
Στα χρόνια της λειτουργίας του «Αβέρτο» έχουν δημιουργηθεί:

η επαγγελματική 
θεατρική ομάδα «ριSκο»

κι οι Oμάδες θεατρικής πρωτοβουλίας¨:

“Άνευ προηγουμένου”

&

“Οι άλλοι”.